Afet Araştırmaları Derneği

Arafta Kalmak (Liminality) 2

Arafta Kalmak (Liminality)

belirsizlik çalışmaları bağlamında, içinde yaşadığımız günleri ilişkisel sosyolojik olarak analiz etmeye devam ediyorum. Bu kez kullanacağımız ilk kavram, “eşiksellik” de denilen “arafta” kalma olacak. Psikologlar bu sürece “ambivalence” demekteler.

Belirsizlik Çeşitleri

Bugün yazdıklarımın, Başkent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencilerine ve bazı dostlarıma “günce” tutalım sonra bunların sosyolojik analizini yaparız şeklindeki önerim ile de yakından ilişkisi var.

Afet-i Cihan 3

Afet-i Cihan

İlişkisel sosyolojik analize devam edecek olursak, özcülüğün ve ikiliklerin reddi kadar önemli diğer bir özellik de mevcut kavramları yetersiz bularak yeni kavramlar geliştirmektir. Örneğin P. Bourdieu’nun habitus, N. Elias’ın figürasyon, H. White’ın “kimlik” kavramları gibi.