Afet Araştırmaları Derneği

Sinerji Etkinlikleri 3 – Avrupa Birliği 9.Çerçeve Programı, Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Çağrıları – Toplum için Sivil Güvenlik Kümesi

Afet Araştırmaları Derneği olarak 28 Haziran 2021 Pazartesi günü Saat: 20.00’de düzenleyeceğimiz sinerji etkinliklerimizin üçüncüsünde Avrupa Birliği Ufuk 2020 (Horizon 2020) çağrıları hakkında konunun uzmanlarını ve başarı hikayelerini dinleyeceğiz. Konuklarımızın 9. Çerçeve Programı (Horizon Europe)’na yönelik önerilerini ve stratejik katkılarını alacağız.

Sinerji Etkinlikleri 2 – Katostrofik Yaralanmalarda Oral Antikoagülan Kullanılan Olguların Tıbbi Yönetimi

Afet dinamiğini sadece depreme dayalı irdelemek, aslında yanılgının en büyüğüdür.

Afet Araştırmaları Derneği başlatmış olduğu ‘Sinerji Etkinlikleri’ kapsamında bu kez, ‘Sağlık’ temalı özel bir konuyu ele alıyor…

Olası her türlü afet dinamiği sonrasında hekimler olarak karşılaşma olasılığımız çok yüksek olan bir durumu, katostrofik yaralanmalarda kan sulandırıcı ilaç kullanan bireylere uygulanacak tıbbi tedaviyi konuşacağız…

14 Haziran 2021 Pazartesi günü Saat: 20.00’de gerçekleştireceğimiz panelimize katılımızdan mutluluk duyacağız.

Sinerji Etkinlikleri 1 – Akademisyen, Kamu ve STK Bakışıyla Deprem Özelinde Vizyoner Afet Yönetimi

Afet Araştırmaları Derneği tarafından periyodik olarak düzenlenecek olan Sinerji Etkinlikleri’nin ilki 31 Mayıs 2021 tarihinde on-line olarak gerçekleştirildi.

‘Akademisyen, Kamu ve STK Bakışıyla Deprem Özelinde Vizyoner Afet Yönetimi’ isimli panel Afet Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz’ın açılış konuşması ile başladı.

Sinerji Etkinlikleri – “DEPREM”

Yarışma değil, dayanışma zamanı…

Afet dinamiği ile mücadelenin çoklu disipliner sinerji ile optimalize edileceği düşüncesindeyiz… Bu inançla olası afet potansiyellerine yönelik, değişik temalar altında kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılacağı periyodik toplantılar düzenlemeye karar verdik.

Afet gönüllülerinden akademi çağrısı

Afet Araştırmaları Derneği (AAD) Başkanı Mehmet Eryılmaz, “Afet potansiyellerinin riskini ve etkisini azaltmak için saha tecrübelerinin bilimsel çalışmalarla aynı masada ele alınması şart” dedi ve Türkiye’ye özgün ‘Afet Akademisi’ kurulması çağrısı yaptı.

Kamu-STK İşbirliği

Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği kapsamında çalışmalar yürüten Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Sayın Hayrettin İpekoğlu bugün (21.04.2021) derneğimize nezaket ziyaretinde bulunmuştur.