Afet Araştırmaları Derneği

Sinerji Etkinlikleri 3 – Avrupa Birliği 9.Çerçeve Programı, Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Çağrıları – Toplum için Sivil Güvenlik Kümesi

Afet Araştırmaları Derneği olarak 28 Haziran 2021 Pazartesi günü Saat: 20.00’de düzenleyeceğimiz sinerji etkinliklerimizin üçüncüsünde Avrupa Birliği Ufuk 2020 (Horizon 2020) çağrıları hakkında konunun uzmanlarını ve başarı hikayelerini dinleyeceğiz. Konuklarımızın 9. Çerçeve Programı (Horizon Europe)’na yönelik önerilerini ve stratejik katkılarını alacağız.

Sinerji Etkinlikleri 2 – Katostrofik Yaralanmalarda Oral Antikoagülan Kullanılan Olguların Tıbbi Yönetimi

Afet dinamiğini sadece depreme dayalı irdelemek, aslında yanılgının en büyüğüdür.

Afet Araştırmaları Derneği başlatmış olduğu ‘Sinerji Etkinlikleri’ kapsamında bu kez, ‘Sağlık’ temalı özel bir konuyu ele alıyor…

Olası her türlü afet dinamiği sonrasında hekimler olarak karşılaşma olasılığımız çok yüksek olan bir durumu, katostrofik yaralanmalarda kan sulandırıcı ilaç kullanan bireylere uygulanacak tıbbi tedaviyi konuşacağız…

14 Haziran 2021 Pazartesi günü Saat: 20.00’de gerçekleştireceğimiz panelimize katılımızdan mutluluk duyacağız.

Sinerji Etkinlikleri 1 – Akademisyen, Kamu ve STK Bakışıyla Deprem Özelinde Vizyoner Afet Yönetimi

Afet Araştırmaları Derneği tarafından periyodik olarak düzenlenecek olan Sinerji Etkinlikleri’nin ilki 31 Mayıs 2021 tarihinde on-line olarak gerçekleştirildi.

‘Akademisyen, Kamu ve STK Bakışıyla Deprem Özelinde Vizyoner Afet Yönetimi’ isimli panel Afet Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz’ın açılış konuşması ile başladı.

Personal Emergency State Action Preparation Guide’ prepared for the COVID-19 Pandemic

You can reach the ‘Personal Emergency State Action Preparation Guide’ prepared for the COVID-19 Pandemic as Association for Researches on Disaster on our website www.afet.org.tr.

CORONAVIRUS (COVID-19): Global Biological Disaster

The word ‘corona’ in Latin means ‘crown’ and symbolizes the general characteristic of this group. In the coronavirus family, which is divided into four groups as Alpha-, Beta-, Gamma- and Delta, COVID-19 belongs to the Beta-coronavirus 2b family. Although 70% of this species show similarities with SARS-CoV, it was determined that there was a new and different type of coronavirus. COVID-19 is a single chain enveloped RNA virus.