Afet Araştırmaları Derneği

Türkiye Büyük Millet Meclisi Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Talebi Üzerine Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz'ın 'Görüş ve Öneriler'ine Dair Bilgi Notu

Meclis Araştırma Komisyonu 1
Meclis Araştırma Komisyonu 2

Görüş ve Önerilerim;

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun Değerli Başkanı, Saygıdeğer Komisyon Üyeleri, Çalışmalarınızın tek bir bireyden başlayarak tüm insanlığın sağlığını korumada faydalı olmasını diliyorum. Komisyonunuzun konuyla ilgili çalışmalarını çok kıymetli buluyorum. Etkin ve süreklilik içeren bir hizmet olmasını diliyorum. Değerli komisyonunuzun konuyla ilgili bugüne kadar yapmış olduğu toplantı tutanaklarını okudum. Hazırladığım bu metin içerisinde komisyonunuzun görüşlerine müracaat ettiği ve kendi alanlarında otorite olan sunucu ve katılımcıların belirtmiş oldukları görüşlerini tekrara düşmemeye özen göstereceğim. Bu nedenle komisyonunuza takdim edilmek üzere hazırladığım bu metinde öznel mesleki grupların depreme yönelik; yapısal envanterler, yapısal güçlendirme, zemin etüd çalışmaları, finansal destek, yerel deprem master planları, kentleşme mimarisi, kentsel dönüşüm, deprem parkları-barınma alanları, finansal planlama, hukuki planlama, hastaneler, çadırlar, yemek hazırlık ve dağıtım ve eğitim gibi zarar azaltma görüş ve önerileriyle birlikte sundukları çalışmalara değinmeyeceğim.

Bilgi notumda ‘depreme karşı alınabilecek önlemler ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi’ amacıyla bilinen ve paylaşılan sorun kümeleri arasında sıklıkla gözden kaçan, göz ardı edilen kümeler arası, karanlık noktalara değinmeye çalışacağım. Şahsen çok önemli ve hayati bulduğum, çoğu kez dillendirilmeyen ancak alınacak tedbirlerin etkinliğini kat be kat artıracağına inandığım bu kümeler arası sorun sahalarına yönelik öneri ve görüşlerimi kısa başlıklar altında ve siz sayın komisyon üyelerinizin kıymetli zamanını da fazla meşgul etmeden sunmak istiyorum.

Eğer arzu edilirse ve her ne zaman ihtiyaç duyulursa her bir konu başlığı için daha detaylı ve literatür kaynaklı bilgilerde arz edebilirim.

BİLGİ NOTUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

Sosyal medyanda paylaş, herkes haberdar olsun!