Afet Araştırmaları Derneği

Geleceğe hazırlanmak zorundayız…

İklim değişikliği ilk bakışta sıcaklıklardaki artış ve küresel ısınma olarak düşünülse de iklim değişikliği kaynaklı etkilerin en önemlileri yağış rejiminin değişmesi nedeniyle gerçekleşecek etkilerdir. Hidrolojik sistem dünyadaki iklim şartlarından doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmektedir. Sıcaklıklardaki değişiklik buharlaşma ve terleme hızını, bulut karakteristiğini, toprak nemini, fırtına şiddetini ve kar yağış ve erime rejimlerini etkilemektedir. Aynı zamanda yağışlardaki değişimler taşkın ve kuraklık olaylarının zaman ve şiddetinde ve yüzeysel akış rejimi, yeraltına sızan su miktarı, bitki deseni ve büyüme hızlarında değişikliğe yol açmaktadır.

Taşkın ve sel olayları insan etkisiyle gerçekleşen iklim değişikliği yaşanmadan çok önceleri de, tarihte her dönem var olmuştur, ancak iklim değişikliği etkisiyle diğer hidrometeorolojik afetlerde olduğu gibi taşkınların da sıklığı ve şiddetinde artışlar görülmektedir ve gelecekte de görülmesi beklenmektedir.

Kent taşkınları, şehir içindeki yoğun yerleşim bölgelerinde oluşur. Özellikle şehirleşmenin etkisi ile doğal bitki örtüsü yok edilmiş kentsel alanlarda yağışın toprağa sızması zorlaşmasından dolayı ani seller çok sık oluşmaktadır. 

Kentleşmenin etkisi ile geçirimlilik azalır yani yer altına sızan su miktarı azalır ve yüzeyde akışa geçen yağış miktarı artar.

Özetle kent selleri, sadece kentteki su geçirimsiz yüzeylerdeki yağmur suyunun akışından veya yüzeysel suların kabaran akarsularla birlikte şiddetli yağışlarda yağmur suyu drenaj ve yol ağının kapasitesi aşılınca oluşmaktadır.

Ülkemizde de son günlerde Artvin, Kastamonu, Bartın, Sinop, Van başta olmak üzere özellikle Karadeniz Bölgesinde taşkınlar ve seller yaşanmaktadır. Yağış rejiminde yaşanan değişiklikler ile metrekareye düşen yağış miktarının fazla olması, ani ve şiddetli sağanak yağışların devam etmesi sonucunda ve kentleşme ile akarsu yataklarının insan faaliyetleri ile bozulması neticesinde taşkınlar meydana gelmektedir. Bu taşkınlar afete dönüşerek can ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Afet Araştırmaları Derneği olarak ülkemizde ve dünyada gerçekleşen tüm afet dinamiklerine karşı bilimsel çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz.

Hülya Silkin
Çevre Mühendisi
Afet Araştırmaları Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi

Sosyal medyanda paylaş, herkes haberdar olsun!

Yorum yapın