Afet Araştırmaları Derneği

Afet Sosyolojisi

Afet Sosyolojisi 1

Doç. Dr. Emre Gökalp
Anadolu Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Genel Sosyoloji ve Metodoloji AD
Eskişehir

Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu
Başkent Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü
Ankara